SPONZORING

 

Naše sponzorství zahrnuje zejména aktivity pořádané pro školy a kulturní a charitativní organizace. Formou odborných seminářů, přednášek, praxí a rovněž poskytováním materiální pomoci zajištěním tištěných materiálů a další materiální pomocí se snažíme rozvíjet činnost škol a dalších subjektů.

 

Sponzorsky spolupracujeme s těmito subjekty:

Střední škola grafická Brno

Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí

Obchodní akademie Beroun

Gymnázium Beroun

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Beroun - Hlinky

Základní škola Loděnice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hořovice

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. Praha 9

Fakulta chemickotechnologická Univerzity Pardubice

Vyšší odborná škola publicistiky Praha 1

Prague College, Praha

Střední škola a mateřská škola o.p.s. Litoměřice

Naše škola, Liteň

TJ Lokomotiva Beroun

 

Od roku 2015 se každoročně sponzorsky podílíme na divadelních festivalech PEŠÍK a dalších kulturních akcích pořádaných obcí Komárov.

Spolupracujeme a sponzorujeme s centrem paliativní péče CESTA DOMŮ, přehled jejich aktivit viz zde.

Sponzorujeme Divadlo Na Holou, Hořovice.